بهترین ها

12 مه 2011 ... ناصر خسرو. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست وندر طلب طعمه پروبال بیاراست بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت امروز همه عرش زمین زیر پر ماست بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز می‌بینم اگر ذره‌ای اندر ته دریاست گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست بسیار منی کرد و ز تقدیر نترسید
درخت جوان به درخت پیر گفت چیزی در جنگل آمده که ما را نابود می کند درخت پیر گفت برو ببین از ما چیزی...
از ماست که بر ماست. ناصر خسرو قبادیانی. شعری به یاد دوران خوش مدرسه. روزی ز سر سنگ عقابی به هوا خاست. وندر طلب طعمه پر و بال بیاراست. بر راستی بال نظر کرد و چنین گفت. امروز همه ملک جهان زیر پر ماست. بر اوج چو پرواز کنم از نظر تیز. می‌بینم اگر ذره‌ای اندر ته دریاست. گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد. جنبیدن آن پشه عیان در ...
Error loading player: Could not load player configuration. دانلود. ۱/۱. ضرب‌المثل از ماست که برماست زمانی استفاده می‌شود که عملی نابخردانه توسط فرد یا افرادی انجام ‌گیرد و باعث به وجود آمدن دردسرهایی عظیم شود. در نگاه بیشتر ببینید... طنز و سرگرمی ضرب المثل از ماست که بر ماست ۱۷۳۷ مشاهده ...
از ماست که بر ماست · ملک‌الشعرای بهار » مستزادها. این دود سیه فام که از بام وطن خاست. ازماست که‌برماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ وراست. ازماست که‌برماست. جان گر به لب ما رسد، از غیر ننالیم. با کس نسگالیم. از خویش بنالیم که جان سخن اینجاست. ازماست که‌برماست. یک‌تن چو موافق شد یک دشت سپاه‌است. با تاج وکلاهست. ملکی چو ...
ناصرخسرو شعر ناصر خسرو شعر عقاب ناصر خصرو شعر عقاب ناصر خسرو,اشعار ناصر خسرو,شعر ناصرخسرو,دیوان اشعار ناصر خسرو,از ماست که بر ماست,روزی ز سر سنگ عقابی,شعر از ماست که بر ماست.
روزی بود، روزگاری بود که مردم وقتی پادشاهشان می مرد، بازی را به پرواز در می آوردند تا شاه جدیدشان را انتخاب کنند. باز به روی شانه ی هر کس می نشست، او را شاه خود می کردند. یک بار هم که شاه مرد، مردم در میدان شهر جمع شدند و باز را به پروا.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: بهترین ها

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com