مدیر عامل تازه انجمن موسیقی منصوب شد

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۸:۱۱
مدیر عامل تازه انجمن موسیقی منصوب شد
11 آوريل 2018 ... تهران- ایرنا- علی ثابت نیا جایگزین بهرام جمالی و به عنوان مدیر عامل جدید انجمن موسیقی ایران از سوی هیات امنای انجمن منصوب شد.
خانه موسیقی ایران، یک تشکیلات صنفی، غیردولتی و غیرسیاسی در ایران است که با هدف حفظ، گسترش و معرفی موسیقی و موسیقی‌دانان ایرانی بنیان گذاشته شده‌است. خانه موسیقی ایران، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۷۸ اعلام ... خانه موسیقی عبارتند از: هیئت مؤسس; شورای عالی; هیئت مدیره; مدیر عامل; مجمع عمومی; کمیته‌ها (کانون‌ها) ی تخصصی; بازرسان ...
11 آوريل 2018 ... علی ثاب‌نیا جایگزین بهرام جمالی و به عنوان مدیر عامل جدید انجمن موسیقی ایران از سوی هیئت امنای انجمن منصوب شد.
11 آوريل 2018 ... علی ثابت نیا جایگزین بهرام جمالی و به عنوان مدیرعامل جدید انجمن موسیقی ایران از سوی هیئت امنای انجمن منصوب شد.
11 آوريل 2018 ... علی ثابت‌نیا جایگزین بهرام جمالی و به عنوان مدیر عامل جدید انجمن موسیقی ایران از سوی هیئت امنای انجمن منصوب شد.
11 آوريل 2018 ... سینماپرس: هیات امنای انجمن موسیقی علی ثابت‌نیا را به عنوان مدیر عامل این مجموعه معرفی کردند.
11 آوريل 2018 ... هیات امنای انجمن موسیقی ایران علی ثابت‌نیا را به عنوان مدیر عامل این مجموعه منصوب کرد.

خوش آمدید

بستن