بهترین ها

26 ا کتبر 2013 ... در این نوشته پیش بینی کرد که سرمایه داری در مسیر توسعه اش، برای کسب سود بیشتر، ناچاراً به سمت امپریالیسم پیش خواهد رفت. در این نظریه، مستعمره کردن کشورهای توسعه نیافته، غارت منابع سایر کشورها، انحصار، تقابل، و در نهایت مرگ، سرنوشت محتوم سرمایه داری معرفی شد. در طول تقریباً صد سالی که از ارائۀ ...
به اذهان عمومی داخلی حقنه شده که امپریالیسم آمریکا روش «جنگ کم شدت» را برای انتقامگیری، مرگ و نابودی علیه کشورها یا جنبشهای چریکی که بدنبال مشی جایگزین توسعه هستند، گسترش داده است. این رویکرد نیروهای چریکی جهان سوم را بندرت٬ اگرنگوئیم هرگز٬ برسمیت میشناسد که قادر به پیروزی نظامی بر ارتش اشغالگر یک قدرت ...
24 نوامبر 2015 ... درنتیجه جهانی‌کردن نولیبرالی باید به‌عنوان مرحله‌ی جدید امپریالیستی توسعه‌ی سرمایه‌داری شناخته شود، و «امپریالیسم» هم با مفهوم اقتصادی‌اش شناخته می‌شودیعنی ..... Alex Callinicos, Imperialism and Global Political Economy (Cambridge: Polity Press, 2009) 179–80; Joseph Choonara, Unravelling Capitalism ...
29 دسامبر 2015 ... پس از مرگ مائو در 1976، لیبرال‌ها در حزب کمونیست چین کنترل حزب را به دست گرفتند و در 1978 رفرم‌هایی به رهبری دنگ شیائو پینگ آغاز شد. این رفرم‌ها که به آن «مدرن‌سازی چهارگانه» هم گفته می‌شود باعث آزادسازی تدریجی اقتصاد شد. کمون‌های روستایی به‌شدت کارطلب رفته‌رفته کنار گذاشته شدند و مکانیزاسیون ...

هراسان از امپریالیسم، خشمگین از انقلاب - تدارک کمونیستی

19 ژانويه 2018 ... بگذارید چندی به عقب برگردیم: محمد بوعزیزی نه مزدورِ سعودی بود، و نه روح‌اش خبر داشت که پس از مرگ 'مفتخر' به دریافتِ جایزه‌ی ساخاروف خواهد شد؛ جوانی دست‌فروش بود که از وضعیتِ دشوارِ معیشتی به‌تنگ آمده بود. با این حال رشته‌ی حوادث و روی‌دادهایی که در پیِ خودسوزی او در مقابل ساختمان شهرداریِ سیدی بوزید در اواخر ...
Jan 3, 2018 ... bear witness of resistance against neoliberal capitalism, putting the famished people in a strangle hold. ... The latter even during a rally in front of the – already closed – Iranian embassy in Berlin – organized and published by right-wing fans of imperialism who like to fancy themselves as “anti”nationals and ...
سلطه انحصارها در حیات اقتصادی با نفوذ و قدرت روزافزون آن‌ها در زمینه سیاسی همراه است که دستگاه دولتی را زیر فرمان خود می‌کشند و تحت‌الشعاع منافع خود می‌سازند. در این مرحله سرمایه داری، انحصارها امپراتوران قدر قدرتی در همه شئون هستند. خود لغت امپریالیسم نیز از ریشه لاتینی ایمپریو (imperiu) به معنای امپراتوری مشتق می‌شود.

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: بهترین ها

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com