بهترین ها

مردی با قفل کتابی همسرش را کشت

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۴۸:۳۸
مردی با قفل کتابی همسرش را کشت
17 آوريل 2018 ... این حادثه صبح روز گذشته در خیابان پنجتن 68 مشهد هنگامی رخ داد که مرد عصبانی به دلیل اختلافات خانوادگی، با همسرش درگیر شد. در اثنای این درگیری مرد 45 ساله قفل کتابی را برداشت و ضربات متعددی به سر همسرش وارد کرد.
17 آوريل 2018 ... خراسان نوشت: مردی همسر 40 ساله اش را با ضربات قفل کتابی در مشهد به قتل رساند. این حادثه صبح روز گذشته در خیابان پنجتن 68 مشهد هنگامی رخ داد که مرد عصبانی به دلیل اختلافات خانوادگی، با همسرش درگیر شد. در اثنای این درگیری مرد 45 ساله قفل کتابی را برداشت و ضربات متعددی به سر همسرش وارد کرد. با مرگ ...
17 آوريل 2018 ... این حادثه صبح روز گذشته در خیابان پنجتن 68 مشهد هنگامی رخ داد که مرد عصبانی به دلیل اختلافات خانوادگی، با همسرش درگیر شد. در اثنای این درگیری مرد 45 ساله قفل کتابی را برداشت و ضربات متعددی به سر همسرش وارد کرد. خراسان نوشت:مردی همسر 40 ساله اش را با ضربات قفل کتابی در مشهد به قتل رساند. این حادثه ...
17 آوريل 2018 ... مردی همسر ۴۰ ساله اش را با ضربات قفل کتابی در مشهد به قتل رساند.
17 آوريل 2018 ... مردی با قفل کتابی همسرش را کشت این حادثه صبح روز گذشته در خیابان پنجتن 68 مشهد هنگامی رخ داد که مرد عصبانی به دلیل اختلافات خانوادگی، با همسرش درگیر شد. در اثنا.
17 آوريل 2018 ... این حادثه صبح روز گذشته در خیابان پنجتن 68 مشهد هنگامی رخ داد که مرد عصبانی به دلیل اختلافات خانوادگی، با همسرش درگیر شد. در اثنای این درگیری مرد 45 ساله قفل کتابی را برداشت و ضربات متعددی به سر همسرش وارد کرد.
17 آوريل 2018 ... خراسان نوشت:مردی همسر 40 ساله اش را با ضربات قفل کتابی در مشهد به قتل رساند.

خوش آمدید

بستن