بهترین ها

خرازی:کسی مثل خاتمی باید چه کندکه قبولش کنند؟ - دنیای اقتصاد

12 مارس 2018 ... این مردم با شعور هستند با این مردم نمی‌شود با الفاظ و شعار و مکتب و دروغ سخن گفت. وی تاکید کرد: عدالت اجتماعی شاخص‌های مختلفی دارد که یکی از آنها زندگی آسایش است که برخوردار از همه موهبت‌های الهی است بسیاری از دانشجویان ما مشکل دارند حتی برای درس خواندن! من که از خود این نظام هستم. اگر من و امثال من حرف می‌زنند ...
13 مارس 2018 ... چرا هاشمی انقدر محبوب بود؟ این مردم با شعور هستند با این مردم نمی‌شود با الفاظ و شعار و مکتب و دروغ سخن گفت. بسیاری از دانشجویان ما مشکل دارند حتی برای درس خواندن! من که از خود این نظام هستم. اگر من و امثال من حرف می‌زنند همه آنها در چارچوب نظام است، چرا باید احمدی‌نژاد آزاد باشد اما کسی مثل خاتمی باید چه کند که قبولش ...

نمی‌توان با مردم با شعار و دروغ سخن گفت/ فکر می‌کردم توسعه مقدم بر ...

12 مارس 2018 ... خرازی: نمی‌توان با مردم با شعار و دروغ سخن گفت/ فکر می‌کردم توسعه مقدم بر عدالت است اما امروز فریاد می‌زنم «اشتباه کردم» · نمی‌توان با مردم ... خرازی درباره سفرش به خوزستان گفت: در خوزستان یک روستا من را بردند که نمی‌شد در آن نفس کشید. به نظر من باید این مسائل را فریاد زد. عدالت یعنی این! وقتی می‌گوییم مفهوم ...
ﻫﺎ و ﻧﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ. ﻣﺮدم ﺳﺮزﻣﯿﻦ. ﻫﺎی ﻣﻔﺘﻮﺣ. ﻪ. -. اﻋﻢ از ﻗﺪ. ﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ. -. ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت از دور. ه. اول ﻓﺘﻮح ﺑﻮد . ﻣﯽ. ﺗﻮان. ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ. ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ. ﻣﻮازﯾﻦ ﺷﺮﻋﯽ در ﻓﺘﻮﺣﺎت، ﮐﺸﻮر ﮔﺸﺎﯾ. ﯽ. ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ، ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺿ. ﻪ. دﻋﻮت. در ﻫﺮ زد. وﺧﻮرد ﯾﺎ. ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد . 2. ﺑﺎ ﻫﻤ. ﻪ. اﯾﻦ اوﺻﺎف و. ﺑﺎ ﻫﻤ. ﻪ. اﺷ. ﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ وﺟﻮ دارد، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ. ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮ. ت.
22 مارس 2015 ... اکرمی در ارزیابی از نحوه تحقق شعار سال گفت: باید از مردم بپرسیم در سال 93 چطور با شعار سال برخورد کردند. این شعار شامل همه مردم می‌شود یعنی همه باید به اقتصاد و فرهنگ بهای بیشتری دهیم. چون همه عضو یک خانواده هستیم و به طور جدی باید در حوزه‌ی اقتصاد تصمیم بگیریم. سیدرضا اکرمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار ...

بهزاد نبوی: سازشکاری الزاما بد نیست - روزامه

13 مارس 2018 ... دلیل اینکه اصلاح‌طلبان رادیکال نبوده‌اند و برانداز و انقلابی نیستند، این است که نمی‌‌خواهند وضع موجود را به هر روش و با هر ابزاری تغییر دهند؛ بلکه به دنبال آن ... این نظر افرادی است که این شعار را دادند؛ ولی اینکه گفتید، شعار مردم، اگر منظور شما از «مردم» توده‌های میلیونی باشد، باید بگویم این شعار در تصاویری که من ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: بهترین ها

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com

بستن