بهترین ها

دانلود آهنگ قدیمی مسبب از داریوش با لینک مستقیم متن آهنگ الهی به مستان الهی به مستان جام شهود به عقل آفرینان به عقل آفرینان بزم وجود به آنان که به آنان که بی باده مست آمدند ننوشیده می می پرست آمدند دلم مجمر آتش تور کن گلم ساقر آب انگور کن به ساقرکشان شراب ازل به میخوارگان می لمیزل به عشقی که شد از ازل آشکار به حسنی.

Dariush mosabab live + Deklame - YouTube

192012 - 7 . - Pedram Ahwazالهی به مستان...الهی به مستان جام شهود به عقل آفرینان...به عقل آفرینان بزم وجود بهآنان که...به آنان که بی باده . مست آمدند ننوشیده می ...
لهی به مستان...الهی به مستان جام شهود. به عقل آفرینان...به عقل آفرینان بزم وجود. به آنان که...به آنان که بی باده . مست آمدند. ننوشیده می . می پرست آمدند. دلم مجمر آتش تور کن . گلم ساقر آب انگور کن. به ساقرکشان شراب ازل . به میخوارگان می لمیزل. به عشقی که شد از ازل آشکار . به حسنی که شد عشق را پرده دار. دلم مجمر آتش تور کن . گلم ساقر ...
داريوش الهي به مستان جام شهود به عقل افرينان بزم وجود به انانكه بي باده مست امدند ننوشيده مي . مي پرست امدند دلم مجمر آتش تور كن گلم ساغرآب انگور كن به ساغر كشان شراب ازل به مي خوارگان مي لم يزل به عشقي كه شد از ازل اشكار به حسني كه شد عشق را پرده دار دلم مجمر اتش تور كن گلم ساغراب انگور كن در اين حال مستي صفا كرده ام تورا اي خدا ...
72011 - 7 . - mojee hastiالهی به مستان جام شهود به عقـل آفرینـان بزم وجود به آنان که بی باده مست آمدندننوشیـــده می می پرست آمدند دلم مجمر آتش تور کن گلم ساقر آب انگور کن ...

برای مشاهده از کامل ترین منبع اینجا کلیک کنید

منبع: بهترین ها

مطالب مرتبط
Joe Doe The Example Company 604-555-1234

joe.doe () example.com